Trenger du hjelp?

Kjøpsvilkår

Følgende vilkår gjelder for alle kjøp gjort på:
Gaveideer.no

Gaveideer.no er en del af Geschenkidee D&A GmbH, heretter kalt ”Gaveideer” eller ”vi”. Ved kjøp gjennom vår nettbutikk aksepterer ”du” eller ”kunden” disse handelsbetingelsene.


Generelle opplysninger:

Gaveideer

En del av Geschenkidee D&A GmbH
Eberswalder Straße 6-9
10437 Berlin
Tyskland

E-mail: info@gaveideer.no
Telefon: +49 30 9599 80 200
Web: www.gaveideer.no

Daglig leder: Leandro Sanchez
Selskapet er registrert ved Amtsgericht Berlin, HRB 139503 B
MVA-nummer: DE281888778

 

1. Gyldighet

Følgende kjøpsvilkår gjelder for alle bestillinger over nettbutikken vår. Om noen av de følgende vilkårende bare gjelder for bestemte bestillinger (som for eksempel ved kjøp av varer eller kjøp av kuponger), fremgår dette av de respektive avsnittene nedenfor.

 

2. Inngåelse av kontrakt 

2.1. Presentasjon av produktene i nettbutikken

Presentasjonen av produktene i nettbutikken vår er ikke et tilbud, men en invitasjon til å gjøre en bestilling. Du kan bestille varer i vår nettbutikk gjennom å fullføre en elektronisk bestilling. Når du velger ett eller flere produkter vil disse bli lagt i den virtuelle handlekurven. I handlekurven vil du ha oversikt over alle valgte produkter, og du har mulighet til å endre antall valgte produkter samt fjerne produkter fra listen. Ved å trykke på knappen «til kassen» vil du bli bedt om å oppgi relevant leveringsinformasjon, samt velge en betalingsform. Før du gjennomfører bestillingen vil du se all relevant informasjon samlet. Ved å trykke «kjøp nå» fullføres bestillingsprosessen.

 

2.2. Bestilling av flere varer/opplevesgavekort i nettbutikken

Ved (også samtidig) bestiling av varer og/eller opplevelsesgavekort i nettbutikken vår antar vi at du fortsatt er interessert i å motta bestillingen selv om noen av produktene og/eller gavekortene ikke skulle være mulig for oss å levere. Om ikke, ber vi deg å ta kontakt med oss per telefon før du foretar en bestilling.

 

2.3. Bestillingen / frist for aksept av ordren

Først når du trykker på «kjøp nå» i kassen foretar du en jurisisk bindende handling. Det betyr for eksempel at når du foretar handlinger som å angi antall produkter som skal bestilles, klikke «legg i handlekurv», «Varekurv», «Oppdater handlekurv», eller skriver inn leveringsadresse og annen bestillingsinformasjon, ENDA IKKE har inngått noen jurisk bindende kontrakt. Aksept av din betsilling kan skje innen en periode på syv dager etter utgangen av den dagen du fullfører bestillingen.

Din bestilling utgjør et bindende tilbud. Bestillingen bekreftes umiddelbart etter at den blir sendt inn, men representerer stadig ikke en gjensidig avtale om kontrakt. Om vi ikke har bekreftet din bestilling innen syv dager gjennom å sende deg en e-post med forsendelsesbekreftelse, eller gjennom levering av varen(e), er ikke din bestilling lenger bindende.

Du har anledning til hente og oppbevare de generelle kjøpsvilkårene for bestillingen, samt innholdet av bestillingingen din, på et reproduserbart skjema. Våre kjøpsvilkår finner du under „Kjøpsvilkår“. For å lagre bestillingen din i form av et skjema, må du trykke på knappen „Lagre» før du trykker på knappen «kjøp nå».

 

2.4. Vår aksept av din bestilling

Vi ønsker og forsøker alltid å akseptere helle bestillingen din, det vil si alle bestilte varer og/eller opplevelsesgavekort. I skjeldne tilfeller hvor vi ikke/ikke umiddelbart kan foreta levering av bestilte produkter, kan vi begrense aksepten av det resterende tilbudet. Så lenge vi ikke utrykkelig erklærer vår aksept av din bestilling (for eksempel ved å sende deg en bestillingsbekreftelse per e-post) vil du motta vår akept senest:

 • Ved at du mottar en regning fra oss, enten i papir- eller elektronisk format; elektroniske regninger sender vi som regel til e-postadressen du har angitt.
 • Ved at du mottar produktene eller tjenestene vi skylder deg (det vil si levering av varene til deg, eventuelt ved at å gi deg tilgang til å benytte elektronisk eller papirbasert gavekort som du har bestilt. 

 

3. Reklamasjon og garanti

Når du handler hos Gaveideer.no kan du klage på opprinnelige feil og mangler ved produktet innen 24 måneder etter at du mottok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Om du mottar en defekt vare fra oss ber vi deg ta kontakt innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen, med en detaljert beskrivelse av defekten. Dermed kan vi bekrefte at du har rett til å heve kjøpet og hjelpe deg med returneringen av varen. For varer med feil og mangler som gir rett til reklamasjon og som ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk eller anvendelse av produktet, kan du:

 • Sende varen i retur og få et erstatningsprodukt eller verdigavekort
 • Sende varen i retur og få pengene tilbake
 • Få et avslag i prisen, som kan benyttes til reparasjon.

For alle reklamasjoner kan du henvende deg til info@gaveideer.no. Om din reklamasjon er berettiget, sender vi deg en returetikett som du må klistre på pakken og som dekker fraktkostnadene tilbake til oss. Pakken sender du så per post til oss. Det kan gå opp til 14 dager fra du sender varen i retur, til du mottar et nytt produkt eller får pengene tilbakebetalt.

  

4. Fraktkostnader

Det tilkommer en fraktpris på prisen for bestillingen. Mer informasjon om fraktkostnader finner du på produktsidene, samt under Levering.

 

5.Betaling

De ulike betalingsmetodene vi akepterer for bestillinger i nettbutikken vår, finner du under « Betalingsmetoder» på nettsden.

 

6. Eiendomsforbehold

Dersom du er forbruker gjelder følgende: Kjøpte varer forblir vår (Gaveideer.no sin) eiendom inntil varen er fullt betalt, angreretten kan til og med overlates til en tredjemann.

 

7. Kontrakttekstlagring

Vi lagrer kontrakten og sender deg bestillingsinformasjonen samt kjøpsvilkårene per e-post. Kjøpsvilkårene vil du også alltid kunne finne og laste ned her på denne siden. Dine tidligere bestillinger kan du få en oversikt over ved å logge inn på kundekontoen din. Vi oppbevarer bestillingsinformasjonen din frem til utløpet av garantiperioden og angrerettperioden, for gavekort som vi selger så lenge din mulighet til å benytte gavekortet er gyldig.

 

8. Kontraktsspråk

Ved bestilling ingås kontrakten på norsk.

 

9. Opplevelsesgavekort

9.1. Ytelse

Ved bestilling av gavekort mottar du fra oss et (overlevert elektronisk og/eller i papirform) gavekort („ opplevelsesgavekort“). Når vi mottar din betaling for dette gavekortet gir det deg deg rett til å motta et gavekort fra en leverandør («Leverandørgavekort») som gjelder for en opplevelse, som for eksempel fallskjermhopping, hotellbesøk eller luftballongtur i Oslo. Vår plikt, i form av opplevelsesgavekortet vi utsteder, begrenser seg til å formidle til deg et eget krav ovenfor en tredjepart (arrangøren av opplevelsen). Vi står ikke selv ansvarlig for gjennomføringen av opplevelsen ( opplevelsesytelsen), det er arragnøren av opplevelsen som er avtalepartner og som uavhengig av oss tilbyr og leverer tjenesten/opplevelsen.

Bildene som brukes til å forhåndsvise opplevelsene er kun ment som illustrasjon. Dette betyr for eksempel at et bilde av en bil ikke nødvendigvis tilsier at nøyaktig samme bil vil bli tilbudt som kjøretøy for opplevelsen bildet illustrerer.

 

9.2. Overføring / rettighetshaver av gavekortet / innløsning av opplevelsesgavekortet

Opplevelsesgavekort er upersonlig. For å kunne løse inn gavekortet er det kun nødvendig å besitte koden som befinner seg på gavekortet. Innløsing av gavekortet skjer ved å skrive inn koden, som befinner seg på selve gavekortet, på vår nettside (nettadressen er å finne på gavekortet). Ved å løse inn koden mottar man den nødvenige informasjonen om opplevelsestilbyderen. Innløsing av gavekort kan bare skje på vår nettside, ikke hos vår partnere eller andre tredjepartsselskaper.

Ved innløsing konverteres opplevelsesgavekortet automatisk til et tilgodekort («arrangørgavekort»), som gir deg rett til å kreve, ovenfor den gjeldende arrangøren, å få delta på den bestemte opplevelsen. Utstedelse av et eget arrangørgavekort er denne forbindelse ikke nødvendig. Opplevelsesgavekortet/arrangørgavekortet må bedbringes på arrangementet og forelegges arrangøren. Innløsing av arrangørgavekortet lar seg kun gjøre hos arrangøren av opplevelsen, ikke hos andre tredjepartspartnere. For å kunne delta på arrangementet tilknyttet gavekortet må du benytte kontaktinformasjonen som blir oppgitt ved innløsing av opplevelsesgavekortet og kontakte arrangøren.

 

9.3. Gjennomføring av opplevelsen / gyldigheten av avtalen med arrangøren

Arrangøren av opplevelsen er alene ansvarllig for å gjennomføre arrangementet eller opplevelsen som er knyttet til gavekortet. Dette betyr at opplevelsesarrangøren er avtalepart og ansvarlig for oppfylling av vilkårene for opplevelsen (inkludert disse kjøpsbetingelsene og avbestillingbetingelsene) som du som eier av gavekortet har rett på. Vi tar bare ansvar for at du som eier av opplevelsesgavekortet får et krav mot arrangøren om gjennomføring av arrangementet, ikke for at arrangøren arrangerer opplevelsen. Skulle det oppstå problemer må du dermed så snart som mulig ta kontakt med arrangøren.

Av hensyn til en god organisering av opplevelsen gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Reservering av en opplevelse kan kun gjøres hos arrangøren.
 • Siden opplevelsene er forskjellige og gjerne er av hengig av sesong, anbefaler vi å tidligst mulig foreta reservering av opplevelsen hos arrangøren.
 • Planlegging av reise og overnatting bør du du først foreta etter at du har fått reservering bekreftet av arrangøren.
 • Om du ikke skulle møte opp på det reserverte arrangementet vil som regel rettighetene dine til å delta på opplevelsen bortfalle.
 • Husk å ta med opplevelsesgavekortet/arrangørgavekortet for fremleging for arrangør.

 

9.4. Garanti og ansvar

Det er kun arrangøren av opplevelsen som har ansvar for skader som oppstår ved deltagelse på opplevelsen, mangler eller feil vedrørende gjennomføringen av opplevelsen eller for opplevelsen i seg selv, eller hvorvidt opplevelsen arragneres. Vi fraskriver oss alt ansvar.

 

9.5. Utløpstid

Opplevelsesgavekortet er gyldig i 24 måneder fra kjøpstidspunket. Overdragelse av gavekortet til en tredjepart forlenger ikke denne foreldelsesfristen.

 

10. Gavekort for fysiske produkter („Produktgavekort“)

10.1. Ytelse

Produktavekort gir innehaveren rett til å motta en konkret vare fra oss.

 

10.2. Overføring/innløsing av et produktavekort

Produktgavekort er upersonlige og kan benyttes av enhver som besitter koden som befinner seg på produktgavekortet. Innløsing av gavekortet skjer ved å skrive inn koden påskrevet gavekortet, på vår nettside (nettadressen er å finne på gavekortet). Innløsingen kan bare skje på vår nettside, ikke hos våre partnere eller andre tredjepartsselskaper.

 

10.3. Utlløpstid

Retten til å benytte produktgavekortet til å motta en vare fra oss bortfaller tre år etter utgangen av kalenderåret da du mottok (fysisk eller elektronisk) opplevelsesgavekortet. Overdragelse av gavekortet til en tredjepart forlenger ikke denne foreldelsesfristen.

 

11. Kupongkoder („Vouchers“)

11.1. Ytelse

Kupongkoder utstedes med bestemte kronebeløp tilknyttet kupongen. Kupongkoder gir innehaveren rett til å handle varer og/eller opplevelsesgavekort fra vårt sortiment tilsvarene kroneverdien tilknyttet kupongkoden. Om varen eller opplevelsesgavekortet er dyrere enn verdien av kupongkoden, må du betale mellomlegget. Om du ikke benytter hele verdien av kupingkoden ved kjøp, vil gjenstående beløp bestå til neste gang du handler. Kupongkoder kan ikke veksles inn i kontanter.

 

11.2. Overføring/innløsing av kupongkoden

Kupongkoder er upersonlige og kan benyttes av enhver som besitter koden. Innløsing av kupongkoden skjer ved å skrive inn koden på vår nettside (nettadressen er å finne på kupongkoden). Innløsing av koden kan bare skje på vår nettside, ikke hos våre partnere eller andre tredjepartsselskaper.

 

11.3. Utløpstid

Retten til å benytte kupongkoden til å motta en vare fra oss forfaller tre år etter utgangen av kalenderåret da du mottok (fysisk eller elektronisk) kupongkoden. Overdragelse av kupongkoden til en tredjepart forlenger ikke denne foreldelsesfristen.

 

12. Bytterett

Du kan, mot et innbyttegebyr på 150 kr, veksle et opplevelsesgavekort («det gamle gavekortet») til et eller flere andre opplevelsesgavekort («de nye gavekortene»). Tilsvarende bytterett har du også for produktgavekort. Om de nye gavekortene koster mer enn verdien av av det gamle gavekortet, må du selv dekke differansen samt betale innbyttegebyret. Koster de nye gavekortene mindre enn verdien av det gamle gavekortet inkludert innbyttegebyret, bortfaller forsatt det gamle gavekortet. Det er ikke mulig å veklse inn flere gamle gavekort samtidig. Innveksling av utløpte gavekort eller gavekort som alle rede er innløst er ikke mulig. Utløpsdato for de nye gavekortene er den samme som det gamle gavekortet ville hatt, innveksling påvirker altså ikke denne utløpsfristen.

 

13. Avbestilling og avbestillingsskjema

Du har en generell angrefrist på 30 dager på bestillinger du foretar hos oss, beskrevet nedefor. For enkelte varer gjelder ikke denne angreretten, slik som produkter som inngraveres etter dine ønsker. Mer informasjon om slike produkter finner du under avsnitt 14:

Avbestilling

Angrerett

Du har rett til å avbestille en bestilling hos oss innen til og med 30 dager uten å måtte oppgi en grunn for avbestillingen. Avbestillngsfristen gjelder

 • for 30 dager fra den dagen du foretar bestillingen
 • ellers i 30 dager fra den dagen du inngår kjøpskontrakten

For å benytte deg av angreretten må du tydelig meddele (for eksempel per telefon, post eller e-post) oss (Geschenkidee D&A GmbH, Eberswalder Straße 6-9, 10437 Berlin, info@gaveideer.no Telefon: 030 - 4036601 01, Fax: 030 - 4036601 10) om at du ønsker å kansellere den enkelte bestillingen. Kommunikasjonsmetode velger du selv, og du kan gjerne benytte avbestillingsskjemaet* nedenfor.

For å overholde tidsdristen for avbestilling rekker det at du sender oss meddelelsen om at du ønsker å benytte deg av angreretten før utløpet av angrefristen.

Virkninger av kanselleringen

Når du benytter deg av angreretten tilbakebetaler vi deg alt du har betalt oss for bestillingen, inkludert prisen for produktet og leverings-og fraktkostnader (utenom fraktkostnader som du har valgt selv som ikke er lavest prisede fraktmetode, vi tilbakebetaler deg fraktkostnaden tilsvarende gunstigste frakalternativ for din adresse). Dette tilbakebetaler vi deg straks, senest innen 14 dager etter at vi mottok din melding om avbestilling.

For tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmiddel som du brukte ved betaling av bestillingen, om du ikke uttrykkelig skulle ha informert oss om et ønske om alternativ betalingsmiddel for tilbakebetalingen. I alle fall vi du ikke bli belastet en kostnad for denne tilbakebetalingen.

Vi forbeholder oss retten til å avvnete tilbakebetalingen inntil vi har mottat varene du sendte oss i retur, eller inntil du har sendt oss et bevis på at varende har blitt sendt tilbake til oss.

Du har en frist på 30 dager på å sende oss eller eventuelt overlevere varene du har avbestilt.

Denne fristen er oppretthold om du sender oss varene i retur innen utløpet av denne tidsfristen på 30 dager.

Vi betaler for kostnadene for tilbakesending av varene.

Om det viser seg at du har behandlet varen(e) på en måte som betydelig forringer varen(e)s beskaffenhet, egenskaper, funksjoner eller verdi, utover din rett som forbruker til å foreta nødvendige undersøkelser av varen(e) for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon, vil vi kreve at du dekker dette verditapet.

*se neste tekstboks

Skjema for avbestilling

Til: Geschenkidee D&A GmbH, Eberswalder Straße 6-9, 10437 Berlin

Tel.:

E-Mail: info@gaveideer.no

Jeg ønsker å benytte meg av angreretten. Dette gjelder for følgende varer og tjenester som jeg har bestilt: 

Bestil den/ mottatt den:

Mitt navn:

Min adresse:

___________________

Dato:

___________________

Underskrift kunde ( gjelder kun for melding om avbestilling overlevert per papir)

 

14. Produkter og avtaler som ikke er bundet av angreretten

De følgende produktene og avtalene er ikke inkludert i angreretten som er beskrevet i avsnitt 13:

 • Varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller er klart personlige.
 • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygeniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering.
 • Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, for eksempel ferske matvarer eller avskårne blomster
 • Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre
 • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner
 • Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt

 

15. Merknad om batterier

Siden noen av produktene i vårt sortiment inneholder batterier, ønsker vi her å opplyse deg om følgende:

Batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, og du er forpliktet til å returnere brukte batterier. Gamle batterier kan inneholde stoffer som kan skade miljøet eller helsen ved feil lagring eller avhending. Batterier inneholder også viktige råvarer som jern, sink, mangan eller nikkel som kan resirkuleres. Du kan returnere batteriet etter bruk til oss eller til enhver forhandler i Norge som selger lignende batterier, så vel som til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner.

Symbolet med overkrysset avfallsbeholderbetyr betyr at batteriet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Under dette symbolet vil du også kunne finne følgende symboler med tilhørende betydning:

Pb: Batteriet inneholder bly

Cd: Batteriet inneholder kadmium

Hg: Batteriet inneholder kvikksølv


Dato: Januar 2017

2020-09-21T07:58:12+00:00